KURULLAR

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Murat ODUNCUOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Halil İbrahim KURT, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Aleksandar Kadijević Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Dr. Öğr. Üyesi Aziz BAŞYİĞİT, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Can ÇİVİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Dr. Engin ERGÜL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

 

Bilim ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Aleksandar KADİJEVİĆ Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Prof. Dr. Claudio ROSSİ, Università di Siena, Italya

Prof. Dr. Diana ILİEVA Kopeva, University of National and World Economy, Bulgaristan

Prof. Dr. Karima BOUAKAZ, Ecole Normale Supérieure – Kouba, Cezayir

Prof. Dr. Murat ODUNCUOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sıddık KESKİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tanja SOLDATOVİĆ, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan

Prof. Dr. Yahya BOZKURT, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zana C. DOLICANIN, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan

Prof. Dr. Zlatko KARAČ Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan

Doç. Dr. Erdal YABALAK, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Firudin AGAYEV, Teknoloji Bilimleri Enstitüsü, Azerbaycan

Doc. Dr. Flaminia VENTURA, Università degli Studi di Perugia, Italya

Doç. Dr. Halil İbrahim KURT, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Nurhan KESKİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Octavian BARNA, Universitatea Dunarea de Jos, Romanya

Doç. Dr. Osman BİCAN, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Ali YURDDAŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Bedri BAKSAN, EskişehirOsmangazi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Can ÇİVİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Dhia Hadi HUSSAİN, Mustansiriyah Üniversitesi, Irak

Dr. Öğr. Üyesi Emir TOSUN, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Funda Irmak YILMAZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Gordana ROVČANİN Montenegro Üniversitesi, Karadağ

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi DOĞRU, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi İdris KARAGÖZ, Yalova Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAM İCİK, Sinop Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Dr. Erdin İBRAHİM, University of Bristol, U.K.

Dr. Olivier CUİSİNİER, University of Lorraine, France

Dr. Giacomo RUSSO, University of Napoli Federico II, Italy

Dr. Zuzana KOŠŤÁLOVÁ, Slovak Technical University, Slovakya

Dr. Radhouane KAMMOUN, University of Sfax, Tunus

Dr. Rim HACHİCHA, University of Sfax, Tunus

Dr. Sabrina ELBACHİR, University of Mascara, Cezayir

Dr. Lazaros KARAOGLANOGLU, National Technical University of Athens, Yunanistan

Dr. Geoges BOURAKİS, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Yunanistan

Dr. Fares HALAHLİH, Institute of Applied Research Galilee Society, Israil

Dr. Felix RABELER, Technical University of Denmark, Danimarka