KONGRE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, ISBN’li olarak e-kitap şeklinde yayınlanacaktır.

KONGRE TAM METİN KİTABI

Kongreye sunulan bildirilerin tam metinleri ISBN’li ve akademik kriterlere uygun olarak yayınlanacaktır. Yazara Tam Metin Bildiri ile Özet kitaplarının PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.