Kıymetli Bilim İnsanları,

24-25 Eylül 2020 tarihleri arasında II. HEZARFEN Uluslararası Fen Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi’ni düzenlemek üzere yola çıkmış bulunuyoruz.

Günümüz Dünyasına baktığımızda bilim ve teknolojiye sahip ülkelerin Dünya siyasetine yön verdiği, diğer taraftan sosyal gelişmişlik kriterlerinde yine bilim ve teknoloji üreten toplumların olduğu görülmektedir. Bu çerçevede bilgi üretimi, bilginin teknolojiye dönüşümü ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Artık 4. Sanayi devrimi aşamasına gelen evrensel bilimin takip edilmesi, bilimsel katkıda bulunulması gerekmektedir.

Yurt içi ve yurt dışından davetli konuşmacıların katılacağı kongrede, yeni bilgilerin paylaşımı, tartışılması ve bilim dünyasına sunulması amaçlanmıştır. Kongrede sunulan sözlü ve poster sunumlar Özet Kitabı ve Tam Metin kitabında ISBN’li olarak yayınlanacaktır.

Fen, Matematik, Mimarlık, Mühendislik ve Ziraat Bilimleri alanlarında özgün akademik çalışmalarınızla kongreye katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Düzenleme Kurulu